Vilcieniņš

Atrakcija, kas vislabāk patiks pirmsskolas vecuma bērniem.

Katram ir iespēja izvēlēties sēdvietu kādā no Vilcieniņa vagoniem un baudīt braucienu pa īstām sliedēm.

Brauciena ilgums – ~3 minūtes.

Atrakcijas biļete Cena
Bērnam 3,00 €
Bērnam ar pieaugušo * 3,50 €

* Pieaugušais ir persona, kas sasniedzis 18 gadu vecumu.

Atrakcijas ierobežojumi:

 1. Karuseli ieteicams apmeklēt bērniem vecumā no trīs gadiem, bērniem līdz 3 gadu vecumam karuselī jāatrodas kopā ar vecākiem.
 2. Ja bērns nejūtas drošs, karuseli var apmeklēt kopā ar pieaugušo arī bērni no 3 gadu vecuma.

Cienījamie vecāki,

pirms karuseļa izmantošanas, lūdzu, iepazīstieties un iepazīstiniet bērnus ar atrakciju lietošanas noteikumiem un pārliecinieties, ka jūsu bērns vēlas izmantot šo atrakciju.

Pārliecinieties, ka Jūsu bērns ir sapratis atrakcijas lietošanas noteikumus un apņemas tos ievērot.

Apmeklētāji izmantošanas laikā apņemas ievērot apkalpojošā personāla norādes.

Vecāki! Atrakcijas izmantošanas laikā esiet turpat atrakcijas tuvumā, lai nepieciešamības gadījumā pie Jums var vērsties bērns un ar Jums var sazināties apkalpojošais personāls.

Atrakcijas ekspluatācijas laikā jebkuru neskaidrību, sliktas pašsajūtas vai citu neparedzētu gadījumu laikā lūgums nekavējoties vērsties pie apkalpojošā personāla.

Pirms atrakcijas apmeklējuma pārliecinieties, vai bērns nevēlas uz tualeti.

Karuseļa „Vilcieniņš” lietošanas noteikumi.

Atrakciju drīkst izmantot tikai ar personāla atļauju.

 1. Atrakcijas apmeklētāji tiek apkalpoti rindas kārtībā.
 2. Aktīvajā zonā aiz nožogojuma atļauts ienākt tikai pēc apkalpojošā personāla uzaicinājuma.
 3. Iekāpjot karuselī, ir jāapsēžas ar skatu uz priekšu un jāatrodas sēdus stāvoklī visu brauciena laiku.

Aizliegts:

 1. Kāpt pāri norobežojumiem;
 2. Brauciena laikā celties kājās, liekties ārā pa logiem;
 3. Atvērt ieeju norobežojošo ķēdi;
 4. Izkāpt no karuseļa brauciena laikā;
 5. Jebkādā veidā traucēt citiem apmeklētājiem un bojāt atrakcijas un to inventāru.

Izkāpt no karuseļa var tikai tad, kad karuselis ir pilnībā apstājies.

Citi noteikumi:

 • Atrakcijas kategoriski aizliegts lietot alkohola, narkotisko un psihotropo vielu ietekmē!
 • Vecāki, lūdzu, sekojiet līdzi savu bērnu personīgajām mantām.
 • Esiet saprotoši un respektējiet citus atrakciju dalībniekus, ievērojot rindas secību, neaizkavējiet pārējos atrakcijas apmeklētājus.
 • Aprīkojuma tehnisku kļūdu gadījumā, lūdzam saglabāt mieru un nesatraukties, jūsu iegādātā biļete tiks pieņemta atpakaļ vai ieteikta cita alternatīva.
 • Nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā (lietus, stiprs vējš) atrakcija netiek ekspluatēta.

Apkalpojošais personāls, izvērtējot situāciju, var izteikt aizrādījumus, neielaist atrakcijā vai izraidīt no tās šo noteikumu neievērošanas gadījumā.

Pakalpojuma sniedzējs nodrošina drošu apmeklējumu, saskaņā ar lietošanas instrukciju, kas lietotājam/apmeklētājam ir stingri jāievēro.

Pakalpojuma sniedzēja atbildība – nodrošināt drošu un standartiem atbilstošu atrakciju iekārtu.

Lietotāja atbildība – lietot iekārtu saskaņā ar lietošanas instrukciju un ievērot apkalpojošā personāla norādījumus.

Administrācija un apkalpojošais personās neuzņemas atbildību par savainojumiem un nelaimes gadījumiem, kas notikuši, neievērojot atrakciju lietošanas instrukciju un neievērojot apkalpojošā personāla norādījumus.

Patīkamu un jauku atpūtu!

Līdzīgas atrakcijas: