Mazais panorāmas rats

Brauciena ilgums – 3 minūtes.

Atrakcijas ierobežojumi:

  • Karuseli ieteicams apmeklēt bērniem vecumā no 3 gadu vecuma;
  • Bērniem līdz 6 gadu vecumam ir ieteicams karuseli apmeklēt kopā ar pieaugušo;
  • Vienas laiviņas svara ierobežojums ir 165kg, maksimālais apmeklētāju skaits – 4 cilvēki.

 

Atrakcijas biļete Cena
Bērnam 2,00 €
Bērnam ar pieaugušo * 2,50 €

 

* Pieaugušais ir persona, kas sasniedzis 18 gadu vecumu.