Laiviņas

Atrakcija piemērota gan bērniem, gan pieaugušajiem. Katrs atrakcijas apmeklētājs var izvēlēties savu laiviņu, kas noformētas kā balti un melni gulbji, pelikāni un pīles. Brauciena laikā katrs savu laiviņu var vadīt pa plašo baseinu.

Apmeklējuma ilgums – 3 minūtes.

Atrakcijas ierobežojumi:

  • Laiviņas ar elektromotoru ir atrakcija pieaugušajiem un bērniem no 4 gadu vecuma, bet vecākiem, kas atrakciju apmeklē kopā ar bērnu, pašiem ir jāizvērtē bērna atbilstība atrakcijai;
  • Atrakcijas apmeklētāju ierobežojumi:
    • Augums no 0.7 līdz 1.8 m;
    • Kopējā laivas celtspēja – 180 kg, maksimālais pieaugušā svars – līdz 100kg.

 

Atrakcijas biļete Cena
1 persona 3 min 3,50 €