Ekskavators

Atrakcija Ekskavators ir piemērota gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Atrakcijas apmeklētājiem ir iespēja iejusties īstu būvnieku ādā un pašiem vadīt ekskavatoru. Speciālās atrakcijas vadības sviras ļauj vadīt ekskavatora kausu un rakt, un pārvietot smiltis speciāli izveidotajā kastē.

Atrakcija ir automatizēta, t.i., tās apmeklējumam nav jāiegādājas biļete kasē. Lai izmantotu atrakciju, apmeklētājiem jāievieto eiro monēta tam paredzētajā vietā. Lūdzam sagatavot tieši viena eiro monētu, jo citas monētas atrakcija nepieņem un atlikumu neizdod.

Atrakcijas ilgums – 1 minūte.

Atrakcijas biļete Cena
1 persona 1,00 €

Atrakcijas “Ekskavators” lietošanas noteikumi

  1. Pirms spēles izvērtējiet, vai atrakcija ir Jūsu vecumam un fiziskajai sagatavotībai piemērota.
  2. Iemetiet 1.00€ monētu. Automāts neizdod atlikumu.
  3. Atrakciju aizliegts izmantot alkoholisko vai citu reibinošo vielu ietekmē.

Atrakcijā aizliegts:

  1. Kāpt atrakcijas smilšu kastē, kamēr kāds izmanto Ekskavatoru;
  2. Sist, spert pa automātu, mēģināt automātu vai tā detaļas kustināt, kamēr nav iemesta monēta;
  3. Jebkādā veidā traucēt citiem apmeklētājiem un tīšuprāt bojāt atrakciju un tās inventāru;
  4. Bērt smiltis / granti laukā no atrakcijas smilšu kastes;
  5. Mest monētu vietā atverē citus priekšmetus;
  6. Raut, karāties, vilkt vai jebkā citādi spēles noteikumiem neatbilstoši kustināt automātu kustīgās daļas.

Nebojāt inventāru. Saskaņā ar Krimināllikuma 185.panta 1.daļu par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu iestājas kriminālatbildība!

Cienījamie apmeklētāji,

pirms atrakcijas lietošanas, lūdzu, iepazīstieties un iepazīstiniet bērnus ar atrakciju lietošanas noteikumiem un pārliecinieties, ka jūsu bērns vēlas izmantot šo atrakciju.

Pārliecinieties, ka Jūsu bērns ir sapratis atrakcijas lietošanas noteikumus un apņemas tos ievērot.

Apmeklētāji izmantošanas laikā apņemas ievērot apkalpojošā personāla norādes.

Pakalpojuma sniedzējs nodrošina drošu apmeklējumu, saskaņā ar lietošanas instrukciju, kas lietotājam/apmeklētājam ir stingri jāievēro.

Pakalpojuma sniedzēja atbildība – nodrošināt drošu un standartiem atbilstošu atrakciju iekārtu.

Lietotāja atbildība – lietot iekārtu saskaņā ar lietošanas instrukciju un ievērot apkalpojošā personāla norādījumus.

Administrācija un apkalpojošais personās neuzņemas atbildību par savainojumiem un nelaimes gadījumiem, kas notikuši, neievērojot atrakciju lietošanas instrukciju un neievērojot apkalpojošā personāla norādījumus.

Patīkamu un jauku atpūtu!

Līdzīgas atrakcijas: