Batuti

Jautra atrakcija, kas patiks gan bērniem, gan pieaugušajiem. Iespēja izbaudīt īpaši augstus lēcienus!

Apmeklējuma ilgums – 10 minūtes.

Atrakcijas biļete Cena
1 persona 10min 3,00 €
1 persona 20min (tikai darba dienās) 4,00 €
1 persona 30min (tikai darba dienās) 5,00 €

Atrakcijas ierobežojumi:

 • atrakcija piemērota bērniem no 3 gadu vecuma un pieaugušajiem; bērni līdz 3 gadu vecumam drīkst apmeklēt atrakciju kopā ar pieaugušo, kam jāatrodas uz atdalošās rampas.
 • atrakcija piemērota bērniem un pieaugušajiem no 20kg līdz 95kg.

Cienījamie vecāki,

pirms atrakcijas lietošanas, lūdzu, iepazīstieties un iepazīstiniet bērnus ar atrakciju lietošanas noteikumiem un pārliecinieties, ka jūsu bērns vēlas izmantot šo atrakciju.

Pārliecinieties, ka Jūsu bērns ir sapratis atrakcijas lietošanas noteikumus un apņemas tos ievērot.

Apmeklētāji izmantošanas laikā apņemas ievērot apkalpojošā personāla norādes.

Vecāki! Atrakcijas izmantošanas laikā esiet turpat atrakcijas tuvumā, lai nepieciešamības gadījumā pie Jums var vērsties bērns un ar Jums var sazināties apkalpojošais personāls.

Atrakcijas ekspluatācijas laikā jebkuru neskaidrību, sliktas pašsajūtas vai citu neparedzētu gadījumu laikā lūgums nekavējoties vērsties pie apkalpojošā personāla.

Atrakcijas ‘’Batuti’’ lietošanas noteikumi.

Atrakciju drīkst izmantot tikai ar personāla atļauju.

 • Atrakcijas apmeklētāji tiek apkalpota rindas kārtībā.
 • Uzkāpt uz batuta podesta atļauts tikai pēc apkalpojošā personāla uzaicinājuma.
 • Lai parūpētos par personīgo mantu saglabāšanu atrakcijas apmeklējuma laikā, vēlams savlaicīgi nodot kabatās esošo saviem vecākiem vai draugiem.
 • Katram dalībniekam jāatrodas tam paredzētajā laukumā.
 • Bērnu vecākiem ir atļauts un ieteicams atrasties uz atdalošās rampas, lai palīdzētu saviem bērniem (apavu novilkšana uzvilkšana, uzkāpšana nokāpšana, kontrole, kā arī morāls uzmundrinājums).
 • Izmantojot atrakciju, centieties izpildīt atspērienu un piezemēšanos batuta centrā. Atsperoties ar abām kājām no batuta virsmas, leciet uz augšu, saglabājot līdzsvaru.

Atrakcijā aizliegts:

 • Ienākt ar apaviem (ja personāls nav norādījis citādāk);
 • Lietot košļājamās gumijas, konfektes, dzērienus un citus pārtikas produktus;
 • Ierasties ar asiem priekšmetiem (arī brillēm, kakla ķēdītēm, aukliņām), kas apdraud bērnu drošību un veselību;
 • Grūstīties, sist, spert, lēkt virsū vai citādi aizskart citus apmeklētājus;
 • Karāties un kāpt pa atrakcijas aizsargtīkliem;
 • Pārlekt uz citiem lēkāšanai paredzētajiem laukumiem;
 • Mest salto.

Citi noteikumi:

 • Atrakcijas kategoriski aizliegts lietot alkohola, narkotisko un psihotropo vielu ietekmē!
 • Vecāki, lūdzu, sekojiet līdzi savu bērnu personīgajām mantām.
 • Esiet saprotoši un respektējiet citus atrakciju dalībniekus, ievērojot rindas secību, neaizkavējiet pārējos atrakcijas apmeklētājus.
 • Aprīkojuma tehnisku kļūdu gadījumā, lūdzam saglabāt mieru un nesatraukties, jūsu iegādātā biļete tiks pieņemta atpakaļ vai ieteikta cita alternatīva.
 • Nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā (lietus, stiprs vējš) atrakcija netiek ekspluatēta.

Apkalpojošais personāls, izvērtējot situāciju, var izteikt aizrādījumus, neielaist atrakcijā vai izraidīt no tās šo noteikumu neievērošanas gadījumā.

Pakalpojuma sniedzējs nodrošina drošu apmeklējumu, saskaņā ar lietošanas instrukciju, kas lietotājam/apmeklētājam ir stingri jāievēro.

Pakalpojuma sniedzēja atbildība – nodrošināt drošu un standartiem atbilstošu atrakciju iekārtu.

Lietotāja atbildība – lietot iekārtu saskaņā ar lietošanas instrukciju un ievērot apkalpojošā personāla norādījumus.

Administrācija un apkalpojošais personās neuzņemas atbildību par savainojumiem un nelaimes gadījumiem, kas notikuši, neievērojot atrakciju lietošanas instrukciju un neievērojot apkalpojošā personāla norādījumus.

Patīkamu un jauku atpūtu!

Līdzīgas atrakcijas: