Batuts ar gumijām “Bandžo”

Atrakcija, kas paredzēta īpaši augstu lēcienu baudīšanai, jo katrs apmeklētājs tiek iestiprināts savam svaram atbilstošās gumijās, kas ļauj palekties vēl augstāk.

Apmeklējuma ilgums – 5 minūtes.

Atrakcijas ierobežojumi:

 • Atrakcija piemērota bērniem un pieaugušajiem no 20kg līdz 90kg.

 

Atrakcijas biļete Cena
1 persona 5 min 3,50 €

Cienījamie vecāki,

pirms atrakcijas lietošanas, lūdzu, iepazīstieties un iepazīstiniet bērnus ar atrakciju lietošanas noteikumiem un pārliecinieties, ka jūsu bērns vēlas izmantot šo atrakciju.

Pārliecinieties, ka Jūsu bērns ir sapratis atrakcijas lietošanas noteikumus un apņemas tos ievērot.

Apmeklētāji izmantošanas laikā apņemas ievērot apkalpojošā personāla norādes.

Vecāki! Atrakcijas izmantošanas laikā esiet turpat atrakcijas tuvumā, lai nepieciešamības gadījumā pie Jums var vērsties bērns un ar Jums var sazināties apkalpojošais personāls.

Atrakcijas ekspluatācijas laikā jebkuru neskaidrību, sliktas pašsajūtas vai citu neparedzētu gadījumu laikā lūgums nekavējoties vērsties pie apkalpojošā personāla.

Atrakcijas batuts ar gumijām “Bandžo” lietošanas noteikumi

Atrakciju drīkst izmantot tikai ar personāla atļauju.

 • Atrakcijas apmeklētāji tiek apkalpoti rindas kārtībā.
 • Aktīvajā zonā atļauts ienākt tikai pēc apkalpojošā personāla uzaicinājuma.
 • Vecākiem ir atļauts un ieteicams palīdzēt saviem bērniem. (apavu novilkšana / uzvilkšana, uzkāpšana / nokāpšana, kontrole, kā arī morāls uzmundrinājums).
 • Lai parūpētos par personīgo mantu saglabāšanu atrakcijas apmeklējuma laikā, vēlams savlaicīgi nodot kabatās esošo saviem vecākiem vai draugiem.
 • Katrs batuts ir paredzēts vienam apmeklētājam.

Atrakcijā aizliegts:

 • Ienākt ar apaviem;
 • Lietot košļājamās gumijas, konfektes, dzērienus un citus pārtikas produktus;
 • Ierasties ar asiem priekšmetiem (arī brillēm, kakla ķēdītēm, aukliņām), kas apdraud bērnu drošību un veselību;
 • Patvaļīgi atsprādzēt vai regulēt sistēmu;
 • Aizskart atrakcijas motoru, vadus, kabeļus, pulti u.tml.

Citi noteikumi:

 • Atrakcijas kategoriski aizliegts lietot alkohola, narkotisko un psihotropo vielu ietekmē!
 • Vecāki, lūdzu, sekojiet līdzi savu bērnu personīgajām mantām.
 • Esiet saprotoši un respektējiet citus atrakciju dalībniekus, ievērojot rindas secību, neaizkavējiet pārējos atrakcijas apmeklētājus.
 • Aprīkojuma tehnisku kļūdu gadījumā, lūdzam saglabāt mieru un nesatraukties, jūsu iegādātā biļete tiks pieņemta atpakaļ vai ieteikta cita alternatīva.
 • Nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā (lietus, stiprs vējš) atrakcija netiek ekspluatēta.

Lai izkāptu no atrakcijas, jāapsēžas uz tās malas, un uzmanīgi jānokāpj.

Kategoriski aizliegts lēkt.

Apkalpojošais personāls, izvērtējot situāciju, var izteikt aizrādījumus, neielaist atrakcijā vai izraidīt no tās šo noteikumu neievērošanas gadījumā.

Pakalpojuma sniedzējs nodrošina drošu apmeklējumu, saskaņā ar lietošanas instrukciju, kas lietotājam/apmeklētājam ir stingri jāievēro.

Pakalpojuma sniedzēja atbildība – nodrošināt drošu un standartiem atbilstošu atrakciju iekārtu.

Lietotāja atbildība – lietot iekārtu saskaņā ar lietošanas instrukciju un ievērot apkalpojošā personāla norādījumus.

Administrācija un apkalpojošais personās neuzņemas atbildību par savainojumiem un nelaimes gadījumiem, kas notikuši, neievērojot atrakciju lietošanas instrukciju un neievērojot apkalpojošā personāla norādījumus.

Patīkamu un jauku atpūtu!

Līdzīgas atrakcijas: